Klub

Ceník jezdeckého klubu

Ceník je platný od 1.9.2023

Bankovní účet poskytovatele č.: 0980974379/0800                                                                                                                       

Do zprávy prosím uveďte účel platby

Název výuky

Typ výuky

Počet lekcí

Délka výuky

Cena

Začátečnická výuka

Pony/velký kůň

Individuální výuka na lonži, získání základních návyků při ošetřování koně ve stáji

4 lekce

1 hod

(cca 30 min. jízda, 30 min. stáj)

Permanentka 2.600,- Kč

(platnost 1 měsíc)

PONY Permanentka

1x týdně

(10 - 16 let)

Výuka pokročilého jezdce ve skupině 2 - 4 jezdců

4 lekce

 

1 hod 15 min.

(cca 45 min. jízda, 30 min. stáj)

Permanentka 2.600,- Kč

(platnost 1 měsíc)

PONY Permanentka

2x týdně

(10 - 16 let)

Výuka pokročilého jezdce ve skupině 2 - 4 jezdců

8 lekcí

1 hod 15 min.

(cca 45 min. jízda, 30 min. stáj)

Permanentka 5.200,- Kč

(platnost 2 měsíce)

KLUB Permanentka

1x týdně

(Od 13 let)

Výuka pokročilého jezdce ve skupině 2 - 4 jezdců

4 lekce

1 hod + 2 hod stáj

(cca 60 min. jízda, 120 min. stáj)

Permanentka  2.600,- Kč

(platnost 1 měsíc)

KLUB Permanentka

2x týdně

(Od 13 let)

Výuka pokročilého jezdce ve skupině 2 - 4 jezdců

8 lekcí

 

1 hod + 2 hod stáj

(cca 60 min. jízda, 120 min. stáj)

Permanentka 5.200,- Kč

(platnost 2 měsíce)

KLUB Permanentka

3x týdně

(Od 13 let)

Výuka pokročilého jezdce ve skupině 2 - 4 jezdců

12 lekcí

 

1 hod + 2 hod stáj

(cca 60 min. jízda, 120 min. stáj)

Permanentka 7.800,- Kč

(platnost 1 měsíc)

Poloviční pronájem pro sportovní účely

Pony/velký kůň

Výuka pokročilého jezdce ve skupině 2 - 4 jezdců

3x týdně

1 hod + neomezený pobyt ve stáji

Cena: po domluvě

Individuální lekce

Individuální výuka pokročilého jezdce na jízdárně nebo v terénu

1 lekce

1,5 hod

(cca 60 min. jízda, 30 min. stáj)

900,- Kč

 

Jezdecký klub Liberec byl založen v roce 1964 pod názvem „Tělovýchovná jednota družba Harcov“ paní Helenou Krásovou. Za pomoci MVDr. Pince získala na počátku 70. let hlavní, dnes administrativní budovu, která byla v dezolátním stavu. Za pomoci města a dobrovolníků z řad členů byla v akci „Z“ opravena a vystavěna sportovní stáj, hala a dostavěna chovná stáj JK Liberec.

TJ družba Harcov od roku 1979 pořádá „Memoriál Heleny Krásové – Pohár města Liberce„, kterého se ve své době účastnili i závodníci Slovenska, Polska a NDR, Jednoty traktor Aschersläben, se kterou liberecká TJ udržovala úzké kontakty.

Po roce 1989, kdy došlo k zásadním změnám ve financování zájmových organizací, JK Liberec nadále pokračoval, i přes mnohé obtíže, ve své činnosti.

V roce 2005 se liberecká firma Alexandr Kendik JUNIOR® pustila do celkové opravy a dovedla jezdecký klub do dnešní podoby. V areálu JK Liberec vybudovala nové boxy, zrekultivovala zelené plochy, za přispění města a ministerstva školství opravila zchátralou budovu hlavní stáje. Díky Evropské unii se prostřednictvím IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci podařily zrealizovat dva projekty: Multifunkční volnočaové centrum Liberec – Růžodol, který byl dokončen v září 2012, a Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu ukončený v březnu 2014. 

Cílem JK Liberec je v souladu se stanovami ČJF, jejímž je jezdecký klub členem, podílet se na rozvoji jezdeckého sportu, výchově mladých talentů a v neposlední řadě organizace významných sportovních a společenských akcí.

 

 

 

 

Aktuálně

Spolufinancování z EU

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Související odkazy: www.rada-severovychod.cz

Podpořeno Libereckým krajem

logo Liberecký kraj

Working...